Sybrandy’s Speelpark opende in 1964 als Sybrandy’s Vogelpark. Het vogelpark groeide uit tot een speelpark. Doch helaas, op 25 augustus was dit park voor het laatst open…

Van Sybrandy’s Vogelpark naar Sybrandy’s Speelpark

Vogels waren de passie van Rients Sybrandy, een ondernemer uit de Friese zuidwesthoek. Op de grens van de dorpen Oudemirdum en Rijs opende hij zijn vogelpark. Om ook de kinderen te vermaken werd er een speeltuin bijgebouwd.

Sybrandy's Vogelpark

De speeltuin breidde uit met nieuwe speeltoestellen, waaronder een elektrische draaischijf en een videotheater. Na verloop van tijd blijkt dat steeds meer bezoekers vooral voor de speeltoestellen komen, en in mindere mate voor de vogels.

In de jaren 90 besluit men daarom dat de vogels plaats moeten maken voor nog meer speeltoestellen. Daarmee kwam ook de naamsverandering in Sybrandy’s Speelpark.

Grotere speeltoestellen werden geplaatst, waarmee het park het midden hield tussen een grote speeltuin en een klein pretpark.

Het laatste seizoen

In 2019 viert Sybrandy’s Speelpark haar 55-jarig bestaan. Doch de huidige eigenaar Simon Sybrandy is inmiddels 65 en wil met pensioen. De meest voor de hand liggende persoon om het familiebedrijf voort te zetten is zijn zoon Rienk Sybrandy. De laatste 15 jaren runde hij het bedrijf reeds samen met zijn vader.

Sybrandy's Speelpark

Doch Rienk Sybrandy gaf reeds eerder aan het park niet alleen voort te willen zetten. Daarnaast vindt hij het tijd voor een nieuwe uitdaging.

Wel is nog de mogelijkheid bekeken om extra personeel aan te nemen. Dit zou echter hogere kosten met zich meebrengen, hetgeen aan de bezoekers zou worden doorberekent. Doch Sybrandy’s Speelpark staat bekend als het goedkoopste pretpark van Nederland. “Dat is onze succesformule en dat willen we zo houden“, aldus Rienk Sybrandy.

Ansichtkaart Sybrandy's Vogelpark

In 2013 werd het park te koop gezet, doch een geschikte kandidaat voor een overname kon niet worden gevonden. Het grote struikelblok waren de financiën. Zelfs na verlaging van de vraagprijs kregen de kandidaten de financiering niet rond.

Daarom restte de familie Sybrandy niets anders dan het park na de laatste dag van seizoen 2019 te sluiten. Dit bleek veel emoties los te maken en velen kwamen in de laatste weken nog eens een kijkje nemen. Zo ook ondergetekende…

Herinneringen aan Sybrandy’s Speelpark

In de zomer van 1981 was ik 13 jaar. We verbleven tijdens de zomervakantie een week op een camping in Rijs. Voor een puber was hier weinig te doen, behalve dan de speeltuin van Sybrandy’s Vogelpark, zoals het toen nog heette.

Hoeveel keren ik er die vakantie ben geweest weet ik niet meer, maar in elk geval tweemaal. Wat ik me nog kan herinneren was dat de linker helft het vogelpark was, en zich in het rechter gedeelte de speeltoestellen bevonden.

Eigenlijk kan ik me nog twee attracties herinneren, een draaischijf en een videotheater.

Draaischijf Sybrandy's Speelpark

De draaischijf was een groot rond plateau waarop we als kind plaatsnamen. Door middel van een elektromotor begon het plateau dan te draaien. Het was de kunst zo lang mogelijk op de schijf te blijven zitten, voordat het onvermijdelijke moment kwam dat je er vanaf werd geslingerd.

Doch er was een manier om er op te blijven zitten, dat was wanneer je precies in het midden zat. Als kinderen renden we daarom om het hardst naar de draaischijf om het plekje in het midden te bemachtigen.

Het videotheater was een houten gebouwtje met bankjes. Op een televisiescherm werden doorlopend tekenfilms gedraaid. Wanneer ik niet op de draaischijf zat was ik meestal in dit videotheater te vinden.

Sybrandy's Speelpark

Gemiste kans…

Een van de keren dat ik in het videotheater zat kwam ik daar een meisje tegen die ik van de lagere school kon. Ze was er samen met een vriendin, die erg veel belangstelling voor mij toonde.

Ze nam plaats op het bankje achter mij waarop ze overdwars ging zitten, met haar benen uitgestrekt op het bankje. Misschien durfde ze het niet aan naast me te gaan zitten, doch ze deed voldoende haar best om mijn aandacht te trekken.

Hoewel ik wel belangstelling voor meisjes begon te krijgen in die tijd had ik nog niet het lef en de vaardigheid deze situatie te verzilveren. Het bleef bij een gesprekje in het videotheater van Sybrandy’s Vogelpark.

Bankjes in videotheater Sybrandy's Speelpark

En zo hebben velen jeugdherinneringen aan Sybrandy’s Speelpark, getuige de emoties die de aangekondigde sluiting bij veel mensen losmaakte.

Wat gebeurt er met de attracties?

Na de laatste openingsdag zullen de attracties worden geveild. Deze veiling staat gepland voor oktober. Het terrein zelf blijft eigendom van de familie Sybrandy. Een nieuwe bestemming hebben ze er nog niet voor gevonden.

Doch naarmate de laatste openingsdag dichterbij kwam verschenen er in de media steeds meer geruchten over een mogelijke doorstart. Vooral de gemeente Oudemirdum, binnen wiens grenzen Sybrandy’s Speelpark valt, is gebaat bij een doorstart van deze toeristische trekpleister.

Sybrandy's Speelpark

Inmiddels is er ook een nieuwe geïnteresseerde. Het gaat om Sjerp Jaarsma, een horecaondernemer uit Oudemirdum. Enkele kilometers verderop runt hij aan het IJsselmeer een strand- en recreatiepaviljoen. Jaarsma is voornemens alle attracties van Sybrandy’s Speelpark op te kopen en op zijn eigen terrein weer op te bouwen.

Daarmee blijven de attracties weliswaar bij elkaar, en blijft de toeristische trekpleister voor de gemeente Oudemirdum behouden. Doch Sybrandy’s Speelpark behoort voorgoed tot het verleden.

Met speciale dank aan Rienk Sybrandy voor het beschikbaar stellen van de foto’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.