Dit artikel gaat nu eens niet over een attractiepark. Maar wel over een themapark met een hoog nostalgiegehalte. Ik heb het over Madurodam, de bekende miniatuurstad in Den Haag. Maar wist je dat Madurodam eigenlijk een oorlogsmonument is?

Madurodam vernoemd naar George Maduro

George Maduro, de naamgever van Madurodam, werd op 15 juli 1916 geboren op Curacao. Toen hij 18 was vestigde hij zich in Nederland om in Leiden te studeren. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was hij reserveofficier bij de Nederlandse cavalerie. Tijdens de Ditse inval in mei 1940 leidde hij op heldhaftige wijze een aanval in Rijswijk.

In 1943 werd hij opgepakt en gevangengezet in concentratiekamp Saarbrücken, om in november 1944 te worden overgebracht naar concentratiekamp Dachau. Daar overleed hij op 8 februari 1945 aan vlektyfus.

Op 9 mei 1946 werd aan George Maduro postuum de Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde toegekend voor zijn heldhaftige optreden in Rijswijk.

Overzicht Madurodam

De oprichting van Madurodam

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zocht mevrouw Boon-ven der Starp naar mogelijkheden om geld in te zamelen voor het Nederlands Studenten Sanatorium. In dit sanatorium konden studenten met tuberculose tegelijkertijd beter worden en studeren. Ze kwam op het idee een miniatuurstad op te richten.

De ouders van George Maduro schonken het startkapitaal voor de miniatuurstad. Ze wilden een monument voor hun in de oorlog omgekomen zoon oprichten. Zo kwam het dat het park de naam Madurodam kreeg.

Overigens werft Madurodam nog steeds fondsen voor goede doelen. Zo werd in 1995 het Madurodam Kinderfonds opgericht. Deze stichting schenkt  jaarlijks namens Madurodam 600.000 tot 700.000 euro aan goede doelen voor kinderen.

Uitspraak Madurodam

De “u” in de naam Maduro wordt uitgesproken als “oe” (zoals in “koek”), Madoero dus. Zuiver gezien zou Madurodam dus ook uitgesproken moeten worden als Madoerodam. Door de jaren heen is de uitspraak echter aangepast aan de Nederlandse uitspraak van de “u” en zeggen de meeste mensen Madurodam met de “u” zoals in Utrecht.

In 1965 bracht carberetier Wim Sonneveld het lied Margootje uit. Margootje ging over een fictieve inwoonster van Madurodam. In de lied werd de naam Madurodam nog uitgesproken als Madoerodam.

Opening Madurodam

Architect S.J. Bouma maakte het eerste ontwerp van de miniatuurstad die op 1 juli 1952 de poorten opende. Het park was toen ruim twee hectare groot en zou in de loop der jaren uitgroeien tot vijf hectare.

Mijn eerste bezoek aan Madurodam

Wanneer ik voor het eerst in Madurodam was weet ik niet meer. Het zal begin jaren 70 geweest zijn. Ik was in elk geval nog heel klein.

Veel kan ik me van dat eerste bezoek niet herinneren. Eigenlijk maar een ding, een autootje dat een parcours aflegde en steeds in de slip raakte. Misschien is mijn latere fascinatie voor de autosport daar wel begonnen.

Nadien gingen we nog weleens naar Madurodam en zagen hoe er steeds weer nieuwe gebouwen bij kwamen. In die tijd was het nog puur een miniatuurstad. Andere attracties kwamen pas veel later.

Madurodam in de jaren 70

Madurodam wordt interactief

In november 2011 sloot Madurodam voor vier maanden voor een grote verbouwing. Om de huidige generatie bezoekers te kunnen blijven vermaken moest naast miniaturen ander vertier worden geboden. Ook moest het park meer interactief worden.

In april 2012 ging het vernieuwde Madurodam weer open. Sindsdien kun je onder andere zelf de Oosterscheldekering bedienen, leren vliegen op Schiphol en bieden op de bloemenveiling.

Ook zijn er nu overal interactieve schermen waar Madurodammertjes, de fictieve inwoners van de miniatuurstad, vertellen over wat er te zien is.

Madurodam - Containers laden in de haven

Indoorattracties

Sinds 2014 verschijnen er ook indoorattracties in het park waarin over historische gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederland wordt verteld.

De eerste indoorattractie was “Zo groot is Oranje”. Deze opende in 2014 en laat de bezoekers het winnen van het Europees Kampioenschap voetbal in 1988 herbeleven.

Een zwaarder onderwerp wordt gepresenteerd in het in 2015 geopende “Hof van Nederland”. Deze indoorattractie vertelt de geschiedenis van de Nederlandse democratie. Je wordt meegenomen naar de Eerste Vrije Statenverkiezing in 1572 in Dordrecht.

Madurodam - Indoorattractie Hof van Nederland - Eerste Vrije Statenvergadering Nederland

Ook de naamgever kreeg een prominentere plek in het park toen in 2016 “Het verhaal van George” opende. In dit theater wordt je meegenomen in het levensverhaal van oorlogsheld George Maduro.

In 2017 opende de nieuwste interactieve indoorattractie, “Nieuw Amsterdam”. Hierin wordt het verhaal van het huidige New York verteld. Ooit werd deze stad gesticht door Nederlanders onder de naam Nieuw Amsterdam. Wanneer de stad wordt aangevallen door de Britse vloot moet het publiek te hulp schieten en de kanonnen bedienen.

Het college van B&W

Je zult het niet geloven, maar net als een echte stad heeft ook Madurodam een burgemeester en wethouders. Het is zelfs de eerste stad met een gekozen burgemeester.

Aanvankelijk was prinses Beatrix de burgemeester van de miniatuurstad. Toen zij in 1980 werd gekroond legde ze deze functie neer en werd beschermvrouwe. Sindsdien wordt elk jaar onder middelbare scholieren een college van Burgemeester en Wethouders gekozen. Op het moment van schrijven is de 15-jarige Amélie Mijs, van het Gymnasium Sorghvliet, de burgemeester van de kleinste stad ter wereld.

Het college B&W van Madurodam

Madurodam Spookstad

In navolging van de Amerikaanse themaparken organiseren de meeste Europese parken tegenwoordig Halloweenevenementen in de maand oktober. Sinds 2017 doet ook Madurodam hier aan mee, waarvoor ondergetekende was uitgenodigd.

Voor de gelegenheid was de naam aangepast in Madurodam Spookstad. Het park was in Halloweenstijl versierd met pompoenen, skeletten en geesten. Ook was het centrale plein omgedoopt tot spookplein. Hier stond een spooktent waarin het verhaal van de Kop van Jut werd verteld.

De meesten kennen de Kop van Jut als een onschuldige kermisattractie. Maar deze attractie werd vernoemd naar Hendrik Jut, een inwoner van Den Haag in de 19e eeuw. Deze Hendrik Jut vermoorde een rijke weduwe en diens dienstmeid.

Madurodam Spookstad

Wat ik persoonlijk het leukste vond waren de acteurs die het publiek in hun spel betrokken. Deze acteurs waren uitgedost als de geesten van zojuist genoemde rijke weduwe en haar dienstmeid. Zij spraken het publiek aan en onderwierpen ze aan een ondervraging: “Heeft u weleens iemand vermoord?”.

Het meest hilarisch was een klein toneelstukje dat ze opvoerden met een meisje uit het publiek. Laatstgenoemde moest op een fictieve deur kloppen. Zoals het een deftige dame betaamd wachtte de rijke weduwe enige tijd met het roepen van de woorden “Ja binnen”. Dit tot grote irritatie van de dienstmeid…

Van mijn bezoek aan Madurodam Spookstad maakte ik onderstaand videoverslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.